Het Nederlands Openlucht Museum heeft een speciale locatie genaamd "Woonwagencentrum" waar je meer kunt leren over de geschiedenis en cultuur van woonwagens in Nederland. Deze site bevat gereconstrueerde woonwagens en tentoonstellingen die de levensstijl, tradities en geschiedenis van de Nederlandse woonwagenbewoners laten zien. Bezoekers kunnen hier inzicht krijgen in de manier van leven van woonwagenbewoners door de jaren heen, inclusief de uitdagingen en discriminatie waarmee ze werden geconfronteerd.

Nog meer albums

Back to Top